.

.

Main menu: | | | | | | |

Från schema till färdigt kort


Din elektronik-CAD-resurs...

Vår enda tanke är att göra tillvaron så mycket enklare för dig. Nja, lite överdrivet men gäller det layout av mönsterkort är det definitivt så.

Men behövs verkligen en extern CAD-resurs? En av våra kunders chef tyckte: "Det är ju så enkelt! Det har ju till och med jag gjort i skolan!".
Precis så enkelt är det! Det handlar verkligen bara om att placera komponenter på rätt ställen och förbinda dessa på ett bra sätt...


Elektronikkonstruktören, vår tids superhjälte

Om vi tar ett steg tillbaka och tittar på en produkts skapande: Under en förstudie kommer elektronikkonstruktören, som sannolikt har fullt upp med "förra" konstruktionen, bli inblandad. Det är förstås smart i och med att hon eller han sitter inne med massa tekniskt kunnande. Innan projektet ens blir ett projekt kommer hon eller han bli "störd" flera gånger. När konstruktionsarbetet väl är igång ska förstås elektronikkonstruktören konstruera elektronik...

Då är det dags att fundera på mönsterkortsteknik, kanske kom­po­nent­val, för att få plats på kortytan. Förmodligen behöver också elek­tro­nik­kon­struk­tören finnas som bollplank för mekanik­kon­struk­tören, mjukvarutvecklaren, med flera, så att elektroniken och meka­ni­ken passar ihop och att produkten går att testa och laddas med program.

I detta skede är det givetvis också viktigt att ha koll på produktions­pro­ces­ser­na så att det blir en produkt som inte bara är tekniskt bra, den ska ju gå att tillverka också. Helst på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur ska prototypen testas när den kommer hem? Det gäller att för­be­reda det också. Givetvis är det också elektronikkonstruktörens jobb. Och det bör göras innan layouten är klar...
Kan allt!
Är det någon som tycker att det känns som elektronikkonstruktören har för lite att göra? Det finns förstås produkter där ovanstående inte är ett problem. Ungefär som på universitetet...


Avlastning

Om man har en egen CAD-grupp, eller avdelning, som gör jobbet eller om man hyr in extern resurs spelar i detta avseende ingen roll. En person som jobbat med layout tiotusentals timmar kommer givetvis vara snabbare i verktyget och kommer ha mer kunskaper om det som påver­kar layouten som inte är direkta elektriska krav. En profes­sio­nell mönsterkortskonstruktör kommer fungera som en förlängd arm till elektronkkonstruktören. Till och med ett par extra armar! För att inte tala om kompetensen och värdet i att ha ett bollplank.

Verktyg

Sett ur din horisont finns det bara två CAD-verktyg: Rätt verktyg och fel verktyg. Det du använder är det rätta för dig. Det går givetvis ut­märkt att göra layout i många verktyg men du är förstås bara intres­serad av avlastning i det verktyg du har. Konverteringar och liknande är något som kanske fungerar i teorin men aldrig i praktiken.

CAD-Resurs har ett urval av de stora verktygen och vi har mönster­korts­kon­struk­törer med lång erfarenhet i verktyget och ännu längre erfarenhet av hur man gör en bra layout. Klicka nedan för att komma till respektive leverantörs hemsida.


Din CAD-resurs

Klicka på respektive mönsterkortskonstruktör nedan så får du veta mer.Är det bara att "placera komponenter på rätt ställen och förbinda dessa på ett bra sätt", eller...

Är det egentligen bara en fråga om ovanstående? Jag tror de flesta, oavsett position, inser att en person som jobbar tusentals timmar med ett verktyg är snabbare än en som jobbar hundratals. Jag tror inte ens någon opponerar sig mot att det kanske tar 20% längre tid.

Problemet är ofta att inte ens detta är hela sanningen! Elektronikkonstruktören har flera uppgifter som ska göras samtidigt som layouten borde göras. Att släppa jobbet för layout strax innan det är klart innebär att någon annan hittar mekanikkonflikter, produktionsproblem, etc, medan elektronikkonstruktören gör klart konstruktionen. Under layouten förfinar hon eller han sin konstruktion och innan layouten är klar finns även en strategi för testning och verifiering av prototypen på plats.På gång

Vi har givetvis alltid att göra och har alltid planer för hur vi ska synas. Klicka här för att visa vad som finns precis runt hörnet.