.

.

Main menu: | | | | | | |

Från schema till färdigt kort

Nyheter hos CAD-Resurs

Senast uppdaterad i september 2015

Nu blir vi fler!

Det känns litegrann som att vi återanvänder rubrikerna varje gång!

Den här gången är det verkligen en förstärkning av vår personal­styrka! Genom ett ödets nyck hade vi nära nog panik med för få resurser i Cadence/OrCAD. Parallellt med detta förändrades vill­koren för Claes inom hans anställning (flytt av enheten till annan ort), vilket gjorde att vår önskan att anställa någon så fort som möjligt sammanföll med Claes möjlighet att tacka nej till flytt och bryta sin anställning nära nog omedelbart.

Att ha mycket att göra är trevligt för oss, men den senaste tiden har det varit plågsamt mycket! Det är tyvärr något som också drabbat kunderna och det har vi svårare att acceptera. Nu har detta löst sig på ett mycket bra sätt: Vi fick kontakt med Claes Johansson redan för något år sedan, men då inte som påtänkt medarbetare. När vi väl drog igång en rekryteringsprocess innan semestern sammanföll detta med en omorganisation och omlokalisering på Ericsson. Claes var förvisso en person som inte skulle behövt lämna sitt gamla jobb, men vår förfrågan i just rätt tidpunkt fick honom att lämna en långvarig anställning. Det är vi givetvis tacksamma för!

Claes har jobbat med layout på Ericsson i 16 år i Mentor- och Cadenceverktyg. Tanken är nu att han ska bli vår systemansvarige och vår Cadence/OrCAD-expert. Det kommer bli en liten skillnad mot hur vi normalt jobbar och är organiserade: Claes kommer organisatoriskt tillhöra Linköping, men han har sitt kontor i Borås. Det kan tyckas udda att vi gör på detta sätt, vi som framhåller fördelen med att sitta tätt ihop, men vi har redan tagit detta steg i och med att Anders Bengtsander flyttat.
Claes

Nytt kontor på Wiskadals kontorshotell

I slutet på vecka 39 fick vi nycklarna till vårt kontorsrum i Wiskadals kontorshotell, på Skaraborgsvägen 21, plan 3, i Borås. Möblerna var redan beställda och planerade för leverans måndagen vecka 40. Viss komplettering kommer göras så snart det känns rimligt, med tanke på att det finns en del uppdrag som behöver fullt fokus. När du läser denna text kan mycket väl rummet vara helt komplett.

Den 14 oktober, mellan klockan två och tre, bjuder vi på kaffe. Vi ser till att hela personalstyrkan är på plats och att du har möjlighet att träffa oss allihop. Hör av dig till oss så vi vet hur mycket av Linköpings godaste kaffebröd vi ska ta med oss!

Vi kommer inte riktigt slå på trumman på samma sätt för vårt kontor i Osby. Det är ett hemmakontor som beskrivs separat.Vi sprider oss!

Vi har hittills haft svårt att hitta kompetent personal där vi har våra kontor. Utöver detta har Anders B lämnat Stockholm.

I god tid innan det var aktuellt, beskrev Anders en fundering att flytta från storstadens larm, söderut, under förutsättning att det skulle kunna lösas som anställd. Den kom­petens, både teknisk och social, han besitter vill vi inte gärna mista utan vi har disku­terat och funderat på vilka tekniska, och andra, hjälpmedel som kan använ­das för arbete på distans. Det finns en stor potentiell kundbas i Södra Sverige och med Anders ”rötter” i Sony Mobile Com­muni­ca­tions i Lund känns flytten som något som kan vändas till vår fördel. Anders kommer fortfarande organisatoriskt tillhöra Kista, men han har sitt kontor i Skåne.

Vi ska givetvis vara ärliga att säga att det inte enbart är en fördel att sprida oss, men nackdelen att inte hitta duktiga mönster­korts­konstruk­törer till våra kontor är betydligt större. Nu är det upp till oss att hitta bra metoder, och hjälpmedel, att överbrygga det geogra­fiska avståndet.

Rapport från TEC Stockholm

Den 7 maj 2015 arrangerades TEC Stockholm på Quality Hotel Friends. Vi hade en plats och vi, det vill säga Bengt och Anders, träffade några kunder och några leverantörer. Resultatet av mässan var dock klent. Det finns säkert orsaker, men vi hade hoppas på att det skulle blivit lite bättre än gången innan i Stockholm, men så blev det inte.

TEC Linköping 2016

TEC Linköping
Vi tycker grunden i TEC är sund, både rätt utställare och besökare för oss. Att en ny mässa inte drar så många utställare och besökare är kanske naturligt. Vi hoppas dock att TECs första försök i Linkö­ping blir en succé. Vi har varit dåliga på att "tjata" på våra kunder att komma och besöka oss och alla andra utställare. Vi får skärpa oss till vår "hemmaplan".

Vi tänker dessutom göra som tidigare år; För att göra resandet, både för oss och våra kunder, lite mer rationellt kommer vi förlägga vår Mönster­korts- och Kretskortsutbildning dagarna före, eller dagarna efter, TEC.

Nu utmanar vi dig: Hinner du boka kursen före vi hinner bestämma exakt datum och kurslokaler? Gör du detta före vår hemsida är uppdaterad kommer vi ge dig nuvarande pris, 1000 kronor i early bird-rabatt plus ytterligare 500 kronor rabatt! Din anmälan är givetvis inte bindande förrän vi bestämt plats och exakt kursdatum. Det finns en gammal anmälningsblankett under kursfliken om du vill veta mer om tidigare kurs.