CAD-Verktyg

OrCAD/Allegro

OrCAD/Allegro från Cadence är ett av de mest använda verktygen för PCB layout i världen.

Tack vare skalbarheten i produkten kan verktyget användas priseffektivt både av fåmansföretag som större organisationer

Xpedition Layout

Xpedition Layout från Siemens är ett av världens mest kompetenta och effektiva program för PCB layout som finns.

Ju större och mer komplex en layout är desto bättre passar det att göras i Xpedition Layout.

Altium Designer

Altium Designer från Altium är uppstickaren som skakat om alla i PCB layout-branschen.

Ambitiös marknadsföring, prissättning och utveckling har gjort detta verktyg till mångas favorit.

PADS Professional

PADS Professional från Siemens är i grund och botten samma verktyg som Xpedition Layout men mer anpassat för de mindre företagen.