Kurs

Utbildning hos CAD-Resurs

Att en servicebyrå inom mönsterkortslayout håller kurser är inte så märkligt som det kan tyckas! Johan har under flera års tid hållit utbildning inom området mönsterkortslayout. Först skedde detta som halvdagsseminarier på Linköpings Tekniska Högskola, i en kurs inom produktions­teknik. Nu har denna kurs växt till en omfattande tvådagarskurs. Johan har också hållit i vissa internutbildningar vid tidigare anställningar.

I och med att Bengt började jobba hos oss blev det ännu mer naturligt att satsa på utbildningar. Detta är ju något han verkligen jobbat med i sin tidigare roll på Mentor Graphics. Då har det handlat om utbildningar i CAD-verktyg.

Vi kommer inte försöka konkurrera med våra leverantörer av CAD-program när det gäller kurser i dessa, men vi kommer givetvis låta oss hyras in av dessa ifall de behöver hjälp med den typen av kurs. Vi kommer däremot erbjuda stöd till den kund som vill ha oss som bollplank vid byte av layoutsystem eller vid sjösättning av ett nytt system. Vi har redan nu, vid några tillfällen, lånat ut ett kontor till kunder som gör sitt första jobb i verktyget. Vi finns då tillhands ifall det uppstår problem, men vi behöver inte ta betalt för tid som vi inte ger kunden stöd.

Har du någon idé om en kurs, eller ett seminarium, vi borde hålla eller anordna? Hör av dig via mail till Johan!

Våra kurser

Kurs i mönsterkorts- och
kretskortskonstruktion

Vi håller en kurs 28 - 29 maj, 2024, på Frimurarehotellet i Linköping. 

Det finns så mycket att säga om den här kursen så vi har skapat en egen sida för den.

Stöd vid sjösättning
av CAD-verktyg:

Det här är givetvis inte en regelrätt kurs. Vi har vid några tillfällen upplåtit en arbetsplats till kunder som precis börjat jobba med samma CAD-system som vi jobbar i.

Det är mer regel än undantag att man fastnar någon gång när man precis börjar med ett nytt CAD-program.

Det handlar både om frågor om hur systemet fungerar och frågor om vilken strategi man bör följa.

Den här typen av konsultarbete brukar även de som säljer programmen tillhandahålla. Skillnaden är att då åker en konsult till dig. Vanligen kommer konsulten inte ens från Sverige. Det är då enkelt att förstå att kostnaden för detta avskräcker. Vi har nu återigen plats för en, eller ett par, besökare och vi kommer fortsätta jobba med våra projekt medan du som kund sitter hos oss och gör allt du kan på egen hand. När du fastnar finns vi där och kan ge dig stöd. Även om vi tar full timersättning kommer du sannolikt inte behöva oss mer än högst på halvtid.

Hör av dig om du har behov av detta så försöker vi komma överens om en lämplig tidpunkt och antal dagar.

Andras kurser

CAD-program
High Speed
  • Signal Integrity. Kurser som anordnas av Rolf V. Ostergaard och hans företag EE-Training. Här bjuder han bland annat in Lee Ritchey för ett antal kurser.
  • The ultimate memory interface training. Även detta är en kurs som an­ord­nas av Rolf V. Ostergaard och hans företag EE-Training. Här bjuder han in Hermann Ruckerbauer och hans företag EyeKnowHow. Detta är inte en kurs som hålls varje år, men den är väl värd att vänta på!