GDPR

Integritetspolicy på CAD-Resurs

Det övergripande syftet för den nya Dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskilda individen. Den nya förordningen, som på engelska heter General Data Protection Regulation (GDPR), gäller alla företag, organisationer och föreningar som hanterar personuppgifter.

Generellt omfattas inte uppgifter om juridiska personer (=läs: företag) av dataskyddsförordningen.

CAD-Resurs AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av CAD-Resurs. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information CAD-Resurs samlar in och hur denna används.

CAD-Resurs Johan Lindh AB, organisationsnummer 556629-0648, med adress S:t Larssgatan 22A, 582 24 Linköping, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss. Den information vi samlar in och lagrar är namn, företag, post- samt eventuell leveransadress till ditt företag, e-post och telefon-nummer. Vi noterar också vilken/vilka av våra tjänster du och ditt företag är intresserade av.

Vi söker och lagrar information om dig via officiella kanaler, t.ex LinkedIn. Den information vi samlar in och lagrar är namn, företag, post- samt eventuell leveransadress till ditt företag, e-post och telefonnummer. Vi noterar också vilken/vilka av våra tjänster vi tror du och ditt företag kan vara intresserade av.

Vi använder dina personuppgifter, i egenskap av representant för ditt företag, till att:
Ge dig information om våra tjänster via nyhetsbrev, mail och telefonsamtal.
För att fullgöra en rättslig förpliktelse: CAD-Resurs behandlar uppgifter om ditt företags köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen.

Behandlingen av personuppgifter hos CAD-Resurs sker med den lagliga grunden för att CAD-Resurs ska kunna uppfylla ett avtal. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen och mervärdesskattelagen ställer är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och telefonsamtal till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst, via mail, telefon eller brev, anpassa genom vilka kanaler du önskar att CAD-Resurs kontaktar dig.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbeträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i CAD-Resurs IT-system.
Dina uppgifter sparas under 24 - 36 månader efter vår senaste kontakt då vi vet att tiden från kontakt till en affär kan vara mycket lång.
Har ditt företag gjort inköp sparas uppgifterna i upp till 60 månader efter senaste inköp*. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

*Anledningen till att vi sparar uppgifter om ditt företags inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra tjänster riktar sig till företag som någon enstaka gång får lite för mycket att göra och då behöver vår hjälp. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt företags senaste köp har vi valt den förlängda tiden.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och ändamålen med behandlingen av dessa uppgifter.

Om du anser att de personuppgifter som CAD-Resurs har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss per mail, telefon eller post. CAD-Resurs är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill reglera vilken information du vill ha från oss i form av nyhetsbrev, per post eller e-post kontaktar du:

CAD-Resurs Johan Lindh AB