Varför Välja CAD-Resurs?

Lång och bred erfarenhet

Personalen på CAD-Resurs har samtliga lång erfarenhet, inte bara av PCB-layout, utan även produktionsaspekter. Vi försöker också se till att våra specialområden, som vi brinner för, är lite olika, så att vi på detta sätt kompletterar varandra och tillsammans verkligen blir en resurs att räkna med.

Vi har våra egna profiler på LinkedIn, där kan ni läsa mer om våra kunskaper och tidigare erfarenheter.

Flexibelt

Alla anställda på CAD-Resurs har tidigare varit anställda på stora företag, och vet hur svårt det kan vara att ändra på arbetssätt och rutiner.

Det lilla företaget har lättare att anamma regler och arbetssätt hos kunderna än ett stort. Även om CAD-Resurs är stort, jämfört med andra servicebyråer inom layout, är vi att anses som ett litet, flexi­belt, företag. Mer lättrörligt än de stora konsultbyråerna som kan hjälpa till med allt, fast helst då på sitt eget sätt. Vi jobbar gärna på ert sätt och ställer vår kompetens till ert förfogande.

Kostnadseffektivt

Att utnyttja sina egna resurser till det man själv är bäst på och låta andra göra övriga delar är något man talat mycket om de senaste åren. Att utnyttja CAD-Resurs innebär att jobbet blir gjort på snab­bast tänkbara sätt och under den tiden kan elektronik­konstruk­tören förbereda testaktiviteter och eventuellt förfina sin konstruk­tion.

CAD-Resurs sysslar huvudsakligen med PCB-layout. Detta innebär att jobbet går fortare än för exempelvis en elektronik­konstruk­tör som har elektronikkonstruktion som huvudsaklig sysselsättning och endast undantagsvis gör sina egna layouter.

Att ha egna CAD-resurser innebär att dessa drar kostnader oavsett om de är belagda eller inte. Det är oftast inte heller realistiskt att ha resurser dimensionerade efter maximal beläggning. Topparna lägger man med fördel ut på en servicebyrå, till exempel CAD-Resurs.

Leveransprecision

Vi kommer gemensamt överens om en tidplan när ditt projekt/kort ska vara klart. Det finns givetvis tillfällen då du vill förbättra din konstruktion under pågående layoutarbete. Beroende på omfattningen diskuterar vi tillsammans om leveranstidpunkten behöver justeras.

Goda kontakter

Tack vare våra många år i branschen och våra varierande bakgrunder har vi goda kontakter med många mönsterkorts- och kretskortstillverkare, en del av dem har vi besökt och sett deras verksamhet. Vi rekommenderar gärna någon av dessa till dig eller, om du hellre vill det, ser till att du får färdiga prototyper. Vi är inte knutna till någon med avtal så vi styrs inte av deras krav på lönsamhet.

Vi har också kontakter med företag som kan hjälpa er med rent konstruktionsarbete.

Ledig resurs

I och med CAD-Resurs fokus på att hålla alla tidsplaner och att alla kort är viktiga, både för dig som kund och för CAD-Resurs, är målsättningen att vår beläggning aldrig får komma upp till 100%, sett över en längre period. Under kortare perioder är det givetvis oundvikligt att beläggningen till och med överstiger 100%. Detta klaras med flexibilitet i arbetstiden.

Oavsett beläggning har ändringar av konstruktioner som gjorts hos CAD-Resurs alltid högsta prioritet. Din ändring startas inom några dagar, aldrig om några veckor! Om du i förväg bokat tid startas givetvis jobbet omedelbart.

Vi värnar om din integritet

Klicka här för att läsa vår integritetspolicy.

VÅRA PARTNERS

Några företag som redan hittat till CAD-Resurs är: